Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier gaat er in het gebied tussen Veessen en Wapenveld de komende jaren heel veel veranderen. Er wordt – om de bewoners langs de IJssel te beschermen tegen overstromingen – een hoogwatergeul aangelegd. Hierdoor krijgt de IJssel bij hoge waterstanden meer ruimte.

Lees meer

Trossen los van het Kozakkenveer op 1 april

1 april aanstaande, dan gooien de schippers van het Kozakkenveer weer de trossen los om aan het vaarseizoen te beginnen tot 1 oktober 2017. Het Kozakkenveer is erg populair, het afgelopen jaar waren er ruim 22.000 overzettingen en dat was in 2016 net geen record. De voormalige garnalen kotter uit Belgie vaart dagelijks tot 1 oktober van 9.30 uur tot 17.30 uur over de IJssel tussen Veessen en Fortmond. De exploitatie van het Kozakkenveer is in handen van Stichting Voetveer Veessen Fortmond, maar zonder vrijwilligers kan het Kozakkenveer niet varen, ruim 40 vrijwilligers zijn actief om het schip varende te houden tussen Veessen en Fortmond. De verwachting is dat het nieuwe vaarseizoen weer veel bezoekers zal trekken omdat de eindfase van de hoogwatergeul in het gebied rond Veessen klaar is, en mensen zijn toch altijd nieuwsgierig naar de nieuwe situaties.

Lees meer