Onze donateurs? Heel belangrijk!

Het pontje wordt hoofdzakelijk bemand door vrijwilligers, die in een tweeploegendienst de nodige werkzaamheden aan boord verrichten. Zij zijn uiteraard behulpzaam bij het aannemen van fietsen, het verkopen van kaartjes en voorzien de passagiers van informatie over het Kozakkenveer en de omgeving.

Vele mensen uit onze regio dragen bij om het Kozakkenveer in de vaart te houden. Wij zijn dan ook trots te vermelden dat ons pontje geheel draait op vrijwilligers. U kunt ook uw bijdrage leveren door zich bijvoorbeeld als donateur op te geven. Uw bijdrage kunt u dan storten op onze rekening uiteraard met vermelding van naam en adres. Veel gemakkelijker voor u en voor ons is het om dit te doen met een machtiging voor een incasso.

Donateur aanmeldformulier downloaden.

Als op bovenstaande link klikt, kunt u het incasso formulier van de SVVF downloaden. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de penningmeester of op het pontje, alwaar u ze ook weer kunt inleveren. U kunt ook onderstaand formulier invullen.


Dank u wel daar zijn wij heel blij mee. Ook als u geen donateur wilt worden en ons wel graag eenmalig wil steunen met een gift, helpt u ons al heel erg mee. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Vul onderstaand formulier goed in.

Uw naam *Naam
Email * Email
Telefoon *Telefoon
Woonplaats *Woonplaats

Betalingsgegevens

Maak hier uw keuze*Akkoord
Ik machtig hierbij de S.V.V.F. onderstaand donatiebedrag jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
Ik machtig hierbij de S.V.V.F. onderstaand donatiebedrag eenmalig van mijn rekening af te schrijven.
Jaarlijks donatie bedrag *Jaarlijkse donatie
Bedrag *Bedrag
Mijn bankrekening *Bankrekening jaarlijke donatie

Indien u de machtiging wilt stoppen, stuurt u ons dan even bericht ter opzegging dan zullen wij uw machtiging per direct stoppen.

Eenmalig donatiebedrag *Eenmalig donatie bedrag
Uw bankrekening *Bankrekeningnummer eenmalige donatie

Wij zullen uiteraard uw gegevens met de grootste zorg en discretie behandelen.

Ja, ik ben boven de 18 en ik ga akkoord met aangevinkte keuze.

;

I accept the Terms and Conditions.

Vraag en/of opmerkingen Vraag

De velden met een (*) bent u verplicht om in te vullen.

Met vriendelijke groet,

Penningmeester SVVF
De heer E. Hoogers

Veesserenkweg 16
8194 LL Veessen
Telefoon: 0578 631 369
Bank: Rabo 3965.66.766

Let op: Vergeet niet "Ik ben geen robot" aan te vinken anders zal het formulier niet verstuurd worden! 

Verstuur