Het Kozakkenveer, leukste overtocht over de IJssel

Nadat eind zeventiger jaren van de vorige eeuw het pontje tussen Veessen en Fortmond was gestopt kwam er een tijdperk waar er geen rechtstreekse oeververbinding tussen Veessen en de buurtschap Fortmond meer bestond. Dat gegeven betekende dat de verbinding alleen via de grote autoveerponten in Wijhe en Olst gemaakt kon worden. Na de eeuwwisseling begon bij een aantal Veessenaren het initiatief te borrelen om na te denken over het herinvoeren van een veerdienst, zoals dat eeuwenlang was verzorgd. De belangrijkste initiatiefnemer was Henk Mulder, een Veessense ondernemer. Hij zocht in 1999 al contacten met de Gemeente Heerde, en daarna met aantal mensen  die echt iets in zijn plan zagen. In het begin van de 21-ste eeuw werden de plannen steeds concreter en voorgelegd aan vele instanties.
 
Zo werd op 26 maart 2004 een stichting opgericht die als doel had “herinvoeren en in stand houden van het voetveer tussen Veessen en Fortmond”, en die zodoende als echte rechtsvorm kon gaan optreden naar alle belanghebbenden en instanties, en dat waren er vele. De belangrijkste waren Staatsbosbeheer, de provincies Gelderland en Overijssel, Rijkswaterstaat, Rijkspolitie te water, Waterschap, Geldersch Landschap, Gemeenten Heerde en Olst-Wijhe en de heer Jansen als eigenaar van Café restaurant IJsselzicht, maar ook een aantal bewoners van Fortmond die in eerste instantie argwanend keken naar de plannen.
 
Overleg was met alle genoemde instanties noodzakelijk om de benodigde toestemmingen en vergunningen te bemachtigen. De Stichting Voetveer Veessen-Fortmond (SVVF) kocht alvast een pontje, de ex viskotter UK 25 en de bestuursleden zorgden in eerste instantie zelf voor de financiering ervan; de pontons en loopbruggen, alsmede het slaan van meerpalen kon grotendeels uit subsidies worden bekostigd. Gelukkig diende zich bureau Veluwezoom aan die de SVVF hielp met het zoeken van subsidies, hetgeen wonderwel goed lukte, en meldden zich ook meer dan 250 particulieren als donateur , waardoor er nauwelijks rentelasten zijn geweest.
 
Nadat de vergunning door Rijkswaterstaat was verstrekt kon de oeververbinding  op 10 september 2005 tot stand worden gebracht, en kon gevaren worden tot 1 oktober 2005 Het Kozakkenveer was een feit , en in het eerste weekeind werden al meer dan 750 passagiers overgezet! Daarna ging het snel; in het eerste volledige seizoen 2006 werden er al ver over de 16.000 passagiers overgezet, en dit liep gestaag op tot over de 22.000 in 2016. Het Kozakkenveer is een voormalig viskottertje die haar bestaan is begonnen in België, en daarna als UK 25 in Nederland te koop kwam, en als zodanig vaart het scheepje heen en weer over de IJssel, zij het dan zonder de bomen en lieren voor de visvangst die oorspronkelijk een plaatsje aan dek hadden. Het Kozakkenveer biedt plaats aan 12 passagiers, al dan niet vergezeld van een fiets.
 
Er wordt gesproken van een mini-cruise, want er de aanlegplaatsen liggen een paar honderd meter uit elkaar, waardoor een stukje IJssel in lengterichting moet worden overwonnen; dit is de charme van een overtocht met het Kozakkenveer! Aan beide zijden van de rivier is het landschap zeer divers. Aan de Gelderse kant het zgn. broekland waar nu een heuse waterkering is te bewonderen, en waardoor er vele fietsmogelijkheden zijn gecreëerd. Straks kan met genieten van een nieuw Rivierfront in Veessen, waardoor het dorp nog aantrekkelijker zal worden. De Overijsselse kant heeft een grote natuurwaarde et loslopende paarden, en  met een prachtige uitkijktoren alsmede de voormalige steenfabriek Fortmond.
 

Overtocht van het Kozakkenveer in foto's

Kozakkenveer Jonker 018
Het Kozakkenveer verlaat de haven van Veessen
Kozakkenveer Jonker 012
Iedereen is vrolijk want het is lekker weer
Kozakkenveer Jonker 017
Heerlijk genieten van het water en de natuur
Kozakkenveer Jonker 016
Varen naar de aanlegsteiger bij Fortmond
Kozakkenveer Jonker 011
Is dit niet een echt Hollands plaatje?
Kozakkenveer Jonker 010
De schippers weten hoe ze veilig moeten varen
Kozakkenveer Jonker 014
Vanaf de uitkijktoren zie je ons aankomen
Kozakkenveer Jonker 001
Wachten op het Kozakkenveer
Kozakkenveer Jonker 013
De mensen zijn veilig van boord
Kozakkenveer Jonker 015
Het is af en toe tellen geblazen
Kozakkenveer Jonker 019
Daar gaat het Kozakkenveer weer.
Kozakkenveer Jonker 007
Een leuk praatje maken met de mensen hoort erbij...
Kozakkenveer Jonker 006
..en de kaartjes om over te mogen varen
Kozakkenveer Jonker 005
De bocht naar links wordt ingezet, houd je vast!
Kozakkenveer Jonker 004
Onder het toeziend oog van vissers richting haven
Kozakkenveer Jonker 003
en weer veilig 'thuis' aan de kant van Veessen
Foto's zijn van de heer Jan Jonker! Dank hiervoor!