Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier gaat er in het gebied tussen Veessen en Wapenveld de komende jaren heel veel veranderen. Er wordt – om de bewoners langs de IJssel te beschermen tegen overstromingen – een hoogwatergeul aangelegd. Hierdoor krijgt de IJssel bij hoge waterstanden meer ruimte.

De hoogwatergeul functioneert namelijk bij extreem hoogwater als een bypass. En dat zorgt voor een verlaging van de waterstand van de IJssel in dit gebied. Bij Veessen zal dit leiden tot een daling van de waterstand met 71 cm.

Bron: Combinatie IJsselweide

Animatiefilm over de Hoogwatergeul