• Home
 • Nieuws
 • Groot onderhoud dat gedaan is aan het Kozakkenveer

Groot onderhoud dat gedaan is aan het Kozakkenveer

Na 15 jaar trouwe dienst heeft het Kozakkenveer een ingrijpende technische beurt ondergaan. In de afgelopen periode is vanaf het begin in 2005 het technische onderhoud voornamelijk gedaan door vrijwilligers die vanuit hun eigen vorige professie de technische staat van onderhoud van het Kozakkenveer op peil hielden. 

Je moet dan denken aan werkzaamheden die vrijwilligers doen op routine en afspraken, zoals het handmatig smeren van diverse smeerpunten in het schip, het in de gaten houden van brandstof- en koelwaterniveaus, maar ook het checken van motoroliepeil e.d. Ook het verversen van de motorolie en het wisselen van allerlei filters behoorden hiertoe. Afgelopen januari heeft het Kozakkenveer een uitwendige opknapbeurt gehad op de werf “Admiraal” in Hasselt, waarbij ook het onderwaterschip een verfbeurt heeft ondergaan door schildersbedrijf Van Egteren uit Veessen.

Dit keer bracht ook een inspecteur van onze verzekeringsmaatschappij een bezoek aan onze pont die op de wal stond, en had een aantal nuttige tips ter verbetering van controles die tot dusver door vrijwilligers werden gedaan. Dit heeft geresulteerd in een afspraak met Bonsink Aquaservice in Zwartsluis om een aantal werkzaamheden uit te voeren die een betere controle aan boord op de technische zaken aan boord mogelijk maken. Voor deze ingrepen hebben we pont naar Zwartsluis gevaren, en omdat ter plekke in feite alle benodigde expertise en materialen voorhanden zijn hebben we het hele jaarlijkse onderhoud aan motor en keerkoppeling ook door Bonsink laten uitvoeren.

Tijdens de inspectie van de motor als voorwerk voor de normale verversbeurt met olie en de diverse filters kwamen nog een aantal zaken aan het licht die eigenlijk -zeker na 15 jaar gebruik- ook zouden moeten gebeuren na inspectie.  Dit leidde tot het ook laten uitvoeren van de volgende zaken

 • Revisie turbo
 • Vernieuwen olieslangen koeling keerkoppeling
 • Spanrollager waterpomp vernieuwen
 • Nieuwe V-snaren
 • Uitlaatspruitstuk en pijp isoleren
 • Uitlaat regenkap aanbrengen
 • Kleppen stellen
 • Verstuivers controleren, en nieuwe inspuitstukken monteren
 • Koelvloeistof vervangen
 • Motorcarterontluchting aansluiten op motorinlaat
 • Alle sensoren van oliedruk, watertemperatuur vervangen
 • Er is een brandstofmeter met alarm op het controlepaneel in stuurhut ingebouwd
 • Er is een koelwateralarm ingebouwd met sensor op het controlepaneel
 • Er zijn 4 nieuwe accu’s geplaatst met diodeblok
 • Er is een calamiteiten SOS-noodstopinrichting op de brandstoftoevoer geplaatst
 • Er is een automatische vetsmeerinrichting geplaatst voor de schroefas
 • Er is een nieuwe amperemeter geïnstalleerd met bijbehorende intallatie
 • Bestaand elektrisch circuit waar nodig vervangen, verzwaard en verbeterd. Tevens is het start- en boordnet nu compleet gescheiden

Verder zijn er een aantal aanpassingen gedaan:

 • Morsekabelaansluiting voor keerkoppeling vernieuwd
 • Er is een schroefastunnel geplaatst
 • Dekwaspomp heeft nu een andere plek met nieuwe appendages en
 • Oude hydrauliekpomp met alle appendages zijn verwijderd
 • Diverse laswerkzaamheden om alle te monteren spullen netjes te bergen.