Maximale score voor vormgeving van bruggen

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld scoort de maximaal haalbare waardering ('goed') als het gaat om de gerealiseerde Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving. Het gaat hierbij om zowel het grondwerk als de gemaakte kunstwerken/bruggen van onder meer de in- en uitlaat. Dit is de eerste conclusie van een onafhankelijk Kwaliteitsteam, dat vrijdag 2 juni 2017 de hoogwatergeul bezocht.

Lees meer

Kozakkenveer onderdeel in internationale kunstroute langs de IJssel

Ontdek de IJsselvallei samen met Kozakkenveer deze zomer tijdens de IJsselbiënnale: een kunstroute met maar liefst 26 kunstwerken van internationale kunstenaars. De route meandert langs de mooiste rivier van het land. De kunstwerken vind je op bijzondere locaties in het landschap en in de historische Hanzesteden. In uiterwaarden en bij sluizen, steenfabrieken en landgoederen; daar waar je de IJssel kunt zien, ruiken en proeven. In deze eerste editie van de IJsselbiënnale tonen kunstenaars hun visie van de invloed van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap: van poëtische droombeelden en utopische toekomstvisies tot nietsontziende doemscenario's. Samen met een rijk gevarieerd activiteitenprogramma van musea, culturele instellingen en kunstenaars uit de IJsselvallei, wordt het een zomer vol cultuur! 

Lees meer

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier gaat er in het gebied tussen Veessen en Wapenveld de komende jaren heel veel veranderen. Er wordt – om de bewoners langs de IJssel te beschermen tegen overstromingen – een hoogwatergeul aangelegd. Hierdoor krijgt de IJssel bij hoge waterstanden meer ruimte.

Lees meer

  • 1
  • 2