Maximale score voor vormgeving van bruggen

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld scoort de maximaal haalbare waardering ('goed') als het gaat om de gerealiseerde Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving. Het gaat hierbij om zowel het grondwerk als de gemaakte kunstwerken/bruggen van onder meer de in- en uitlaat. Dit is de eerste conclusie van een onafhankelijk Kwaliteitsteam, dat vrijdag 2 juni 2017 de hoogwatergeul bezocht.

Lees meer

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier gaat er in het gebied tussen Veessen en Wapenveld de komende jaren heel veel veranderen. Er wordt – om de bewoners langs de IJssel te beschermen tegen overstromingen – een hoogwatergeul aangelegd. Hierdoor krijgt de IJssel bij hoge waterstanden meer ruimte.

Lees meer

  • 1
  • 2