Duursche Waarden, Adembenemend

In de IJsselvallei, ten noorden van Deventer, krijgt de IJssel vrij spel. Hier bemoeit de mens zicht niet met de natuur. Is er veel water, dan overstromen de uiterwaarden; is er weinig water, dan drogen ze uit. Dynamische natuur, waar je goed van kunt genieten vanaf het Laarzenpad, of de uitzichttoren naast de oude baksteenfabriek bij de Duursche Waarden. De belangrijkste beheerders in de IJsselvallei zijn Schotse Hooglanders en IJslandse paarden. Door jonge boomopslag te eten, zorgen zij ervoor dat het water vrij spel kan houden. Dankzij deze dynamiek, de afwisseling van droog en nat, van hoge en lage delen, voelen veel vogels en planten zich hier thuis. Braamsluiper, kwartelkoning en rietgorszanger zingen het hoogste lied. Planten als sikkelklaver, slijkgroen, kattenstaart en muurpeper profiteren van de vruchtbare rivierklei.

kozakkenveer duurschewaarden 001

Overal langs de oevers van de IJssel is de robuuste dynamiek van de rivier te vinden. De rivier geeft en neemt, soms zelfs met geweld. Met de terugkeer van natuurlijke processen, zoals erosie, sedimentatie en natuurlijke begrazing, leeft het oorspronkelijke rivierenlandschap steeds meer op. Rivierduinen, bloemrijke graslanden, wielen of doorbraak kolken, ruigtes en ooibossen zijn het resultaat. Deze grote diversiteit maakt dat hier honderden plantensoorten, zeldzame insecten, bijzondere (broed)vogels en zoogdieren leven.

kozakkenveer duurschewaarden 002

Ooibos in de Duursche Waarden

In de Duursche Waarden van de IJsselvallei ligt een ooibos. Dit bos is onderworpen en aangepast aan de grillen van het water. Vandaar dat het voornamelijk uit schietwilg en kraakwilg bestaat. Deze soorten kunnen goed tegen water. Hoewel het gebied niet volledig vrij toegankelijk is, zijn er genoeg mogelijkheden om van de natuur te genieten. De uitkijktoren biedt een weids uitzicht. Vanuit de vogelhut en van achter een kijkscherm zijn de vogels uitstekend te bekijken. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan de Duursche Waarden.

Tekst: Staatsbosbeheer